Kontakt

Telefon: 070-6203448 

(Arne Bäck)
 
 

Länkar

    Quick Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Affärside

      EL i Dalarna skall som konsortsium
      inom affärsområde El och automation
      erbjuda tjänster som
      - Projektering
      - Konstruktion
      - Programmering
      - Elinstallation
      - I driftsättning
      - Projektsamordning
      - Projektledning
      - Mekaniska ombyggnader och maskin
         installationer
 
      Vår konkurrenskraft ska ha sin tyngd-
      punkt i kvalitete och leveranssäkerhet.
      Vi ska leverera tjänster och produkter
      Som för kunden ger den mest kostnads-
      effektiva lösningen.
 

Copyright ® 2003 CompanyName.com  
EL I DALARNA

 

  • Vi finns på fyra orter i Dalarna

       - Falun

       - Mora

       - Orsa

       - Rättvik

 

 

  • Personal

       3 st kontruktörer/programmerare

     30 st elektriker

       2 st mek montörer

Ett heltäckande automations konsortsium